Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP), Zamość


Cena do uzgodnienia

Karta informacyjna jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W ramach zlecenia przygotowywany jest komplet dokumentów wraz z wnioskiem, a także zapewniona jest opieka merytoryczna przez czas trwania postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji.

Polska, Zamość
 
 


Liczba wyświetleń strony: 16