Doradztwo prawne dla cudzoziemców, Gdynia


Cena do uzgodnienia

Doradztwo dla cudzoziemców
Nasza firma prowadzi działalność w zakresie kompleksowej obsługi prawnej cudzoziemców. Pomagamy w spełnieniu wszystkich procedur związanych z legalizacją pobytu i uzyskaniem dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy i pobytu obcokrajowców zatrudnionych w Polsce oraz ich rodzin.
Oferujemy pomoc w uzyskaniu kart pobytu, rezydenta długoterminowego UE, niebieskiej karty UE oraz wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę, pomaganie przy wypełnianiu właściwych wniosków zgodnie z wymogami konkretnego urzędu oraz przepisami prawa; uzyskanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, pomoc w uzyskaniu numeru PESEL, w tym dla obcokrajowców niemieszkających w Polsce; kontaktowanie się z Urzędami Pracy oraz Urzędami Wojewódzkimi. Zajmujemy się także wsparciem cudzoziemca w przypadku wezwania do osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu udzielenia wyjaśnień oraz inne sprawy związane z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski.
Doradztwo prawne

Zajmujemy się kompleksową pomocą prawną dla klienta zarówno biznesowego, jak i indywidualnego. we dziedzinach prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, a także prawa gospodarczego. Nasze usługi polegają na przygotowywaniu dokumentów w tym opinii i umów prawnych, udzielaniu informacji i porad prawnych, prowadzeniu sporów sądowych, sporządzaniu pism urzędowych oraz procesowych, a także na negocjacjach, pomocy w windykacji należności.
Reprezentujemy klienta we wszystkich instancjach w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz w kontaktach z osobami trzecimi lub innymi podmiotami prawa.
Nasza firma zajmuje się także sporządzaniem ekspertyz prawnych, które mają na celu wskazać wszelakie rozwiązania i procedury prawne, które pozwolą uzyskać pożądany efekt. Wszelkie procedury i sporządzone rozwiązania są wnikliwie i profesjonalnie wykonane w odniesieniu do właściwego stanu prawnego.
Szeroki zakres usług polecany przez naszą firmę i możliwości prawne jakimi dysponujemy to rozwiązania kompleksowe, całościowe, które zagwarantują bezpieczeństwo prawne, jak i finansowe Państwa firmy.

Polska, Gdynia
 
 


Liczba wyświetleń strony: 122