Reprezentowanie przed Sądami Administracyjnymi, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Postępowanie przed Sądami administracyjnymi
Reprezentujemy naszych klientów w toku sporów przed sądami administracyjnymi na terenie całego kraju. W tym zakresie świadczymy usługi:
- inicjując postępowanie przed sądami administracyjnymi przygotowując skargi na decyzje czy postanowienia organów administracji,
- sporządzając skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie orzeczeń sądów I instancji,
- w zakresie zastępstwa procesowego w toku postępowania sądowego obejmującego między innymi udział w rozprawach.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 5