Reprezentowanie przed organami administracji, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Zwrot VAT
Reprezentujemy naszych klientów w ramach postępowań związanych z wstrzymaniem zwrotu podatku VAT. Nasza praktyka i doświadczenie wskazują, że organy administracji skarbowej bardzo często nadużywają tej instytucji, narażając przedsiębiorców na utratę płynności finansowej czy wręcz perspektywę upadku firmy. Organy administracji skarbowej prowadzą w tym zakresie długotrwałe postępowania, a przedsiębiorca skazany jest często na wieloletnie oczekiwanie na zwrot tego podatku
co może być przyczyną upadku, nieodwracalnych strat, utraty kontraktów, czy zaufania. Nasza kancelaria podejmuje wszelkie działania by uniknąć tak niekorzystnego dla przedsiębiorcy scenariusza.

Kontrola podatkowa
Reprezentujemy naszych klientów w toku wszelkich prowadzonych przez organy podatkowe kontroli, w tym między innymi w zakresie podatku PIT, CIT czy VAT. Nasze wsparcie obejmuje zastępstwo procesowe w toku prowadzonych przez organy czynności. Jednocześnie aktywnie reprezentujemy naszych klientów składając niezbędne wyjaśnienia, wnioski dowodowe, czy zastrzeżenia do protokołu kontroli, wykorzystując aktualne orzecznictwo i dorobek naukowy.

Kontrola celno - skarbowa
Reprezentujemy naszych klientów w toku wszelkich kontroli celno – skarbowych i wszczętych w wyniku ich przekształcenia postępowań podatkowych prowadzonych między innymi w zakresie podatku PIT, CIT i VAT przez Naczelników Urzędów Celno – skarbowych na terenie całego. Wspieramy też podmioty, które stały się nieświadomym uczestnikiem karuzeli podatkowej, wskazując stosowne dowody w tym zakresie. Wskazujemy dowody potwierdzające działanie podmiotów w dobrej wierze czy dochowanie należytej staranności. Nasze działania skierowane są także na potwierdzenie prawa do odliczenia podatku VAT z kwestionowanych przez organy faktur.

Postępowanie podatkowe
Reprezentujemy naszych klientów w toku wszelkiego rodzaju postępowań podatkowych, w tym między innymi w zakresie podatku PIT, CIT czy VAT prowadzonych przed organami administracji skarbowej na terenie całego kraju. Aktywnie reprezentujemy naszych klientów składając niezbędne wyjaśnienia, wnioski dowodowe, czy odwołania od wydawanych decyzji, wykorzystując aktualne orzecznictwo i dorobek naukowy. Wspieramy także podmioty, które stały się nieświadomym uczestnikiem karuzeli podatkowej, wskazując w tym zakresie jak i w zakresie potwierdzenia działania w dobrej wierze czy dochowanie należytej staranności stosowne dowody. Nasze działania skierowane są także na potwierdzenie prawa do odliczenia podatku VAT z kwestionowanych przez organy faktur.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 5