Szkolenie energetyczne, Tarnobrzeg - Oferta nr188501 - Oferteo.pl
 

Szkolenie energetyczne, Tarnobrzeg


Cena brutto: 460.00 PLN
do uzgodnienia

Szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH,
uprawniających do eksploatacji (E) bądź dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci grupy: 1,2,3,

Obowiązek sprawdzenia kwalifikacji wynika z art. 54.1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (J.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625; z późn. zm.).
Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji wynikających z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz. U. poz. 1830)

• Grupa 1: sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające
i zużywające energię elektryczna;
• Grupa 2: urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe lub płynne oraz przetwarzające
i przesyłające ciepło;
• Grupa 3: urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające,
przesyłające magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

• Cena konsultacji (eksploatacja lub dozór) wynosi: 460,00 zł/za każdy złożony wniosek
o sprawdzenie kwalifikacji (dla grupy min. 10 osób)
Cena zawiera opłatę egzaminacyjną za sprawdzenie kwalifikacji przed komisją URE.
• Czas trwania szkolenia: do 5 godzin lekcyjnych z egzaminem (całość realizowana
jednego dnia
• Najbliższy planowany termin: 11.02.2021 r. godz.9.00

SSERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Polska, Tarnobrzeg
 
 


Liczba wyświetleń strony: 6