Księgi handlowe, Warszawa


Obsługa księgowa to usługa, którą kierujemy do przedsiębiorców szukających fachowego i zorientowanego na klienta zespołu księgowych.

Strefa Przedsiębiorcy oferuje najwyższej jakości obsługę księgową dostosowana do specyfiki biznesowej przedsiębiorcy. Nasze obsługa to gwarancja profesjonalizmu i rzetelności wykonywanych obowiązków.

Naszymi Klientami są firmy z kapitałem polskim, o różnorodnych profilach działalności. Świadczymy usługi zarówno dla spółek prawa handlowego, spółek osobowych w tym spółki z o.o. spółki komandytowe, jak również przedsiębiorców działających, jako osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Księgowość dla nas oznacza więcej niż tylko informacje o wysokości sum podatków, które przedsiębiorca jest zobowiązany zapłacić. Rozumiemy i wspieramy przedsiębiorców, którzy praktykują zarządzanie obciążeniami podatkowymi.

Dlatego przedsiębiorcy od naszego biura otrzymują informacje pomocne w planowaniu kosztów i obciążeń podatkowych. Dzielimy się wiedzą i przykładami rozwiązań stosowanych w różnych branżach w celu zoptymalizowania obciążeń podatkowych.

W ramach świadczenia obsługi księgowej wykonujemy w szczególności następujące czynności:
 Ewidencję operacji gospodarczych;
 Kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 Przygotowywanie planu amortyzacji i prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 Ustalanie wysokości rozrachunków z tytułu podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych na podstawie ewidencji rachunkowej;
 Ustalanie dochodu do opodatkowania, wysokości zaliczek na podatek od dochodów na podstawie danych wynikających z zapisów w ewidencji rachunkowej;
 Sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS, NBP;
 Sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT);
 Przygotowywanie na życzenie klienta miesięcznych lub kwartalnych raportów z bieżącej działalności operacyjnej (zestawienie obrotów i sald, analiza kosztów);
 Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (Księgi Handlowe);
 Przygotowywanie wyjaśnień merytorycznych i rachunkowych do organów podatkowych w zakresie prowadzonych usług

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 187