Kurs Kadry i płace w praktyce, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.
Program

Tematyka kursu obejmuje:

prawo pracy,
płace,
ubezpieczenia społeczne,
świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń,
program PŁATNIK.

Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 14