Producenci Artykułów Spożywczych w Warszawie, 2018