wycena nieruchomości, Zambrów


Cena do uzgodnienia

Poniżej przykłady wykonywania przeze mnie operatów szacunkowych, dla następujących celów:

*zabezpieczenia wierzytelności bankowych

*kupna – sprzedaży, negocjacyjnych i ofertowych

*sprawozdań finansowych

*sądowych

*komorniczych

*skarbowo – podatkowych

Analiza rynku nieruchomości:

*mieszkaniowych

*komercyjnych (biurowych, magazynowych, handlowych)

*zabytkowychAnaliza stanu nieruchomości:

*prawnego

*technicznego

*zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planach miejscowych

Polska, Zambrów
 
 


Liczba wyświetleń strony: 9