Zagospodarowania terenu zielonego - wykonanie mini parku rodzinnego, Złotów


Cena do uzgodnienia

W założeniu przyjęto, iż działka ma mieć charakter małego zieleńca spełniającego funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Zieleń tworzyć mają drzewa liściaste z rodzimych gatunków oraz krzewy liściaste o walorach dekoracyjnych. Minimalna liczba sztuk do zaprojektowania zgodnie z wytycznymi to 100 drzew.
Obszar objęty projektem wynosi 3567 m2.
Wysokość sadzonych drzew powinna wynosić min. 350 cm lub posiadać obwód pnia na wysokości metra 14-15 cm.
W koncepcji utworzony został trawnik rekreacyjny o powierzchni 233,5 metra kwadratowego.
Powierzchnia ciągów komunikacyjnych wynosi 544,5 m2. Ścieżki maja kształt łuków, tak aby wydłużyć czas spacerowania. Nawierzchnie zostały zaprojektowane z kamienia łamanego bez obrzeży.

Więcej informacji oraz szczegółowe wytyczne dla zainteresowanych firm na miejscu.

Polska, Złotów
 
 


Liczba wyświetleń strony: 6