Zlecę wykonanie fundamentów, 22 lokalizacje Piotrków Tryb. - Huta Zawadzka - Oferteo.pl

Zlecę wykonanie fundamentów, 22 lokalizacje

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
A●●●●●● L●●●●●●●●
Tel:
22 ●●● ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
a●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
A●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Zlecenia na fundamenty

Miejsce:    Piotrków Tryb. - Huta Zawadzka - powiat Piotrków Trybunalski, Łódzkie

Zlecę wykonanie fundamentów pod bramownice Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

Zakres zlecenia:
1. Wykonanie „Tymczasowej organizacji ruchu” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji prac – wycena ewentualna do ustalenia z Zamawiającym.

2. Wykonanie fundamentów
- wykop do głębokości 2m, z ewentualnym odwodnieniem,
- zabezpieczenie skarp wykopu,
- wykonanie chudego betonu minimum 10cm,
- montaż zbrojenia i uziemienia spełniającego warunek rezystancji poniżej 10 OHM,
- wykonanie przepustów kablowych (ułożenie rur AROT),
- szalowanie,
- zalanie betonem o parametrach C30/37 XF4 W8 (dostarczenie WZ Zleceniodawcy).

3. Przeprowadzenie badania rezystancji uziemienia.

4. Wykonanie podlewek betonowych pod konstrukcję (na etapie montażu).

5. Wykonanie zasypek wokół fundamentu spełniających warunek zagęszczenia Js=0.98.

6. Humusowanie, zasianie trawy, odtworzenie zieleni wokół fundamentu.

7. Wykonanie dojść serwisowych w postaci rowu krytego – wybrane lokalizacje.

8. Wykonanie schodów betonowych z poręczą – wybrane lokalizacje.

9. Dokumentacja powykonawcza (oświadczenie kierownika budowy, uprawnienia, zaświadczenie z izby, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty materiałów wbudowanych, receptury mieszanek betonowych, protokoły z badania zagęszczenia zasypek, protokół z badania rezystancji uziomu, uprawnienia osób przeprowadzających badanie wraz z świadectwem wzorcowania miernika – szczegółowy zakres zostanie przekazany na etapie późniejszych uzgodnień).

10. Nadzór uprawnionego kierownika budowy.

Wymiary oczepów i fundamentów:
1. Posadowienie bezp.
- bramownica o rozpiętości do 35m (HxBxL) - 1,50 x 1,50 x 4,30m
- bramownica o rozpiętości od 35m (HxBxL) - 2,0 x 1,50 x 4,30m

2. Posadowienie pośr.
- bramownica o rozpiętości do 35m (HxBxL):
- oczep1. 1,0 x 1,50 x 3,0m,
- oczep2. 1,0 x 1,50 x 2,0m,
- bramownica o rozpiętości od 35m (HxBxL - jak dla rozp. <35m

Miejsce wykonywania prac:
- województwo Mazowieckie - 2 lokalizacje
- województwo Łódzkie - 20 lokalizacji

Ilość lokalizacji może ulec zmianie.

Zakres prac nie obejmuje następujących czynności:
- obsługa geodezyjna,
- mikropalowanie,
- zatwierdzeń projektów,
- wykonanie badań wytrzymałości betonu,
- dostarczenia zbrojenia (koszy zbrojeniowych).

Termin wykonania: listopad/grudzień 2012r.

Informacje dodatkowe:
W ofercie proszę przewidzieć dodatki do mieszanek betonowych pozwalających na produkcję mieszanki w warunkach ujemnej temperatury powietrza oraz podgrzewanie składników mieszanki oraz koszty wynikające z pielęgnacji betonu w warunkach zimowych.

Nr zapytania ofertowego: 322928

Najlepsi specjaliści: Fundamenty w Piotrkowie Trybunalskim

 
Skontaktuj się z tym Klientem