SM zleci prace remontowe w zasobach Spółdzielni, Lublin - Oferteo.pl

SM zleci prace remontowe w zasobach Spółdzielni, Lublin

 
 

Informacja od opiekuna zlecenia

Dane kontaktowe

Klient:
P●●●●●● D●●●●●●●●
Tel:
605 ●●● ●●● ●●●  pokaż
E-mail:
e●●●●@●●●●●  pokaż
Firma:
S●●●●●●●●

Szczegóły zleceniaKategoria: Remonty budynków

Miejsce:    Lublin - powiat Lublin, Lubelskie

Zakres zlecenia: zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zleca prace remontowe w zasobach Spółdzielni w 2017r.

Zestawienie planowanych prac remontowych:
• naprawa elewacji budynków wraz z ociepleniem i wymianą obróbek blacharskich, 350m2,
• remont balkonów, 14 sztuk,
• remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, 1 sztuka,
• docieplenia lukarn i wykuszy z wymianą obróbek blacharskich, 1 sztuka,
• malowanie klatek schodowych – tapeta natryskowa, 7 klatek schodowych,
• roboty blacharsko-dekarskie (uszczelnienia i naprawy dachów, dylatacji, attyk, itp.), 150mb dylatacji,
• odnowienie powłok malarskiej pokrycia dachu, 300m2,
• remont czapek kominowych, 30 sztuk kominów,
• cząstkowe naprawy dachów krytych papą, 250m2,
• wymiana i naprawa czapek na murkach oporowych, 15mb,
• uszczelnienie witryn aluminiowych, ok. 70m2,
• remont opasek odwodnieniowych i murów oporowych, ok. 15mb,
• remont podestów wejściowych do klatek schodowych, 20m2,
• prace brukarskie (naprawa schodów, ciągów pieszych i podjazdów do garaży), 50m2,
• modernizacja altan śmietnikowych, 2 sztuki,
• wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego, 4 bloki.

Liczba Firm do współpracy: według ofert (mogą być specjaliści od danego zakresu prac)

Materiały zapewnia: Firma

Termin skorzystania z usługi: kwiecień 2017r.

Nr zapytania ofertowego: 1008430

 
Skontaktuj się z tym Klientem