PODSTAWOWY KURS PIERWSZEJ POMOCY Z NAUKĄ RKO OSOBY DOROSŁEJ, Warszawa - Oferta nr143727 - Oferteo.pl
 

PODSTAWOWY KURS PIERWSZEJ POMOCY Z NAUKĄ RKO OSOBY DOROSŁEJ, Warszawa


Cena brutto: 230.00 PLN

(cena za 1 osobę netto)
Celem kursu jest podstawowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Wartością podjętej edukacji jest nabycie podstawowych umiejętności w zakresie pierwszej i dodatkowej pomocy i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu, pracy oraz uzyskanie umiejętności ratowniczych.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
 blok teoretyczny,  blok ćwiczeń.
Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są nauczane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Mazowieckie, Warszawa
przelew
wydawane po szkoleniu
 
 


Liczba wyświetleń strony: 153