Kosztorysy, Bydgoszcz


Cena do uzgodnienia

Oferujemy usługi w zakresie opracowań kosztorysowych związanych z realizacją inwestycji.

Jesteśmy doświadczonym i rzetelnym zespołem nastawionym na długoterminową współpracę.

Ofertę kierujemy do biur projektowych, firm budowlanych, instytucji, osób fizycznych, oraz innych podmiotów gospodarczych.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy wykonanie następujących opracowań:
• wstępne, wskaźnikowe zestawienie kosztów dla planowanych inwestycji
• przedmiar robót
• kosztorysy inwestorskie
• kosztorysy nakładcze, "ślepe" (bez cen z podaniem nakładów rzeczowych RMS)
• kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przed miary lub z wykonaniem przedmiarów na podstawie dokumentacji
• kosztorysy powykonawcze
• kosztorysy niezbędne do uzyskania kredytów bankowych czy dotacji unijnych
• określenie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI)
• aktualizacje kosztorysów do obecnych cen i przepisów prawnych
• zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla inwestycji
• sporządzanie "Zbiorczego Zestawienia Kosztów Inwestycji"
• sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instalacyjnych, technologicznych i elektrycznych

Kosztorysy budowlane opracowywane przez naszą firmę są zgodne z polskimi przepisami i normami.
Kosztorysy wykonywane są na podstawie aktualnych cen, indywidualnych zapytań do producentów oraz przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Gwarantujemy wykonanie i dostarczenie opracowań w wersji papierowej i elektronicznej.

Wstępną cenę za wykonanie kosztorysu określamy na podstawie przekazanych nam wytycznych projektowych, założeń oraz rysunków lub szkiców.
Dzięki szybkiej wymianie materiałów drogą elektroniczną współpracujemy z Inwestorami i Zleceniodawcami z całego kraju, bez konieczności kontaktu osobistego. Wystarczy przesłać nam uzgodnione wcześniej materiały, a my odeślemy gotowe opracowania.

Kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
 
 


Liczba wyświetleń strony: 265