Adaptacje projektów gotowych, Bydgoszcz


Każdy zakupiony projekt gotowy wymaga opracowania adaptacji.

Adaptacja projektu jest niezbędna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na dostosowaniu projektu do lokalnych warunków, a także na wprowadzeniu zmian przystosowujących projekt do indywidualnych wymagań inwestora.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązkową częścią wykonania adaptacji jest:

-dostosowanie zakupionego projektu gotowego do otrzymanej Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku jej braku do wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
-dostosowanie zakupionego projektu gotowego do stref obciążeń konstrukcyjnych
-sporządzenie projektu zagospodarowania terenu (działki), z naniesieniem budynku na mapie geodezyjnej
-pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii, pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji
-przejęcie przez osobę adaptującą projekt gotowy funkcji projektanta budynku

Dodatkową częścią opracowania adaptacji są zmiany w projekcie gotowym wykonywane na życzenie i potrzeby Inwestora. Do najczęściej wykonywanych możemy zaliczyć:

-zmiana wielkości, kształtów i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych
- podniesienie ścianki kolankowej
-zmiana funkcji pomieszczeń
- przeprojektowanie stropu
-zmiana rozmieszczenia ścianek działowych

Do wykonania adaptacji niezbędne będą następujące dokumenty:

- projekt domu gotowego w 4 egzemplarzach,
-mapa geodezyjna do celów projektowych,
- Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku braku decyzji Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
-warunki techniczne przyłączy: elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego, wodociągowego.

Poza wyżej wymienionym zakresem zadań, nasze biuro projektów wykona dla Państwa dodatkowe usługi:

-zaprojektowanie zewnętrznych instalacji przyłączeniowych
-uzyskanie pozwolenia na budowę
- nadzór inwestorski

Współpraca z nami zapewni Państwu szybkie i bezproblemowe uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
 
 


Liczba wyświetleń strony: 311