Ryczałt ewidencjonowany, Częstochowa


Cena do uzgodnienia

Ryczałt na działalności, najem. Jest to kolejna z uproszczonych form uproszczonego opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Zaletą tej formy opodatkowania są stosunkowo niskie stawki podatku i nieskomplikowane ewidencje podatkowe. Wadą natomiast jest to, że nie można ująć w rozliczeniu podatkowym kosztów ponoszonej działalności. Podatek liczony jest tylko i wyłącznie od osiąganych przychodów netto.
Wadą jest również to, że pozbawia nas to rozliczania się wspólnie z małżonkiem oraz rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Jednakże przy wątpliwościach co do wyboru formy opodatkowania proponujemy skorzystać z usług naszego biura rachunkowego, które określi jaka forma będzie dla Państwa najbardziej korzystna.
Tej formy opodatkowania nie może jednak wybrać każda firma. Jest kilka ograniczeń i wystąpienie chociażby jednego z nich, pozbawia nas możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania.

W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:
Kontrolę dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
Prowadzenie ewidencji przychodów
Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28


- w 2021r limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrósł z 250 tys. euro do 2 mln euro,

- zniesione zostały ograniczenia dla wolnych zawodów; prawo do płacenia ryczałtu zyskali między innymi: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci, którzy dotychczas nie mogli wybrać tej formy opodatkowania.

Polska, Częstochowa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 8