KAIZEN I 5S w praktyce


Cena do uzgodnienia

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Kaizen i 5S w swoim środowisku zawodowym.

Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

Cele i korzyści szkolenia:
- Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Kaizen
- Poznanie narzędzi Kaizen i sposobów ich wykorzystania
- Zdobycie umiejętności wdrażania Kaizen we własnym środowisku zawodowym
- Przygotowanie do wdrożenia metody 5S we własnej organizacji

Szkolenie, które zainspiruje do wprowadzania usprawnień w Twojej organizacji, przygotowania, wdrożenia i rozwoju systemu KAIZEN. Zaprojektowane dla:

- kierowników i dyrektorów firm
- koordynatorów Kaizen
- liderów zmiany
- osób odpowiedzialnych za organizację KAIZEN
- menedżerów lean
- wszystkich osób zaangażowanych we wdrażanie narzędzi optymalizacyjnych m.in.: Lean, Kaizen, 5S.Warsztaty skierowane do osób zajmujących się optymalizacją procesów.

1. Wprowadzenie

- Kaizen jako część strategii Lean Manufacturing
- Kaizen a CPI (Continual Performance Improvement)
- Rola narzędzia PDCA/SDCA (Plan-Do-Check-Act/Standardize-Do-Check-Act) w Kaizen
- 5 M (Manpower, Machines, Materials, Methods, Measurements) jako narzędzie zarządzania poprawą i utrzymaniem skuteczności procesów produkcyjnych

Zastosowane metody: dyskusja na forum, praca w grupach, wykład, case studies (mające na celu pokazanie poszczególnych Treście merytorycznych na przykładach)

2. Eliminacja strat

- Typologia i omówienie podstawowych typów strat
- Dziewięć podstawowych typów strat:
- Nadprodukcja
- Opóźnienia (oczekiwanie)
- Straty w transporcie
- Straty w przetwarzaniu
- Nadmierne zapasy
- Niepotrzebne czynności
- Wadliwe produkty
- Niewykorzystane zasoby
- Źle wykorzystane zasoby

- Eliminacja strat w drodze ciągłego udoskonalania:
- Pomiar i wartościowanie
- Technika 5 W (5xWhy)
- Technika cause&effect – diagram Ishikawy
- Standaryzacja i unifikacja
- Symplifikacja, czyli upraszczanie procesów i procedur

Zastosowane metody: dyskusja na forum, case studies, ćwiczenia indywidualne, mini-wykład.

3. 5S w organizacji stanowiska pracy

- 5 S jako metoda poprawy i utrzymania właściwej organizacji stanowiska pracy
- Elementy 5 S:
- Sortowanie – odseparowanie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych
- Systematyzacja – oznaczenie i takie usytuowanie wszystkich potrzebnych rzeczy, które umożliwi ich łatwe odnalezienie i odłożenie we właściwe miejsce po wykorzystaniu
- Sprzątanie
- Standaryzacja – ustalenie kształtu typowych czynności związanych z realizacją zadań produkcyjnych
- Samodyscyplina – utrzymanie ciągłości stosowania zasad 5 S w drodze szkoleń i treningu
- Wdrożenie 5 S
- Pojęcie wizualnego zarządzania

Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia indywidualne – warsztaty, symulacje, mini-wykład.

4. JIDOKA (Jakość wbudowana w procesy)

- Wykrywanie anomalii
- Niezwłoczne zatrzymanie procesu
- Niezwłoczna naprawa lub korekta anomalii
- Badanie przyczyny powstania anomalii
- Wdrożenie przeciwdziałania

Zastosowane metody: mini-wykład, dyskusja, case studies, symulacje, ćwiczenia w parach.

LINK DO SZKOLENIA: https://prestige-eck.pl/produkcja/kaizen-i-5s-w-praktyce/

1090,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 990,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

- koszty organizacji szkolenia
- materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
- przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
- imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
- poczęstunki kawowe, obiad

NIE CZEKAJ! ZADZWOŃ!

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: office@eck-prestige.pl

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 327