Ubezpieczenie na życie - WARTA, Łódź


ATUTY UBEZPIECZENIA:
- wiek przystąpienia do ubezpieczenia od 18.–55. roku życia,
- ochrona 24/7 na całym świecie,
- ubezpieczenie zgonu dziecka – do 1. roku życia występuje świadczenie z tytułu zgonu noworodka, od 1. roku życia nie ma określonej górnej
granicy wieku,
- szeroki katalog poważnych zachorowań – 44 jednostki chorobowe,
- świadczenie rehabilitacyjne – świadczenie wypłacane za dni zwolnienia lekarskiego, następujące po 10 dniowym pobycie w szpitalu,
trwały uszczerbek bez dolnego limitu wypłaty świadczenia,
- indywidualna kontynuacja ubezpieczenia – po 1 miesiącu ubezpieczenia (konkurencja po 6 miesiącach),
- śmierć naturalna – wypłata świadczenia dla osoby uposażonej nawet w razie śmierci ubezpieczonego powstałej podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających,
- katalog leczenia specjalistycznego rozszerzony o dializoterapię i wertebroplastykę (konkurencja – brak w katalogu),
- dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby jest wypłacane po 4 dniach pobytu, za każdy dzień, maksymalnie za 365 dni w skali roku polisowego, w wyniku nieszczęśliwego wypadku od 1. dnia.

Polska, Łódź
WARTA
przelew
1 dzień
1
Warta
 
 


Liczba wyświetleń strony: 2579