Adaptację projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę


Jak wygląda adaptacja projektu i kto jej dokonuje?

Zmian w projekcie budowlanym może dokonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia projektanta oraz zaświadczenie o członkostwie w Izbie Architekta lub Inżynierów Budownictwa. W uzasadnionych przypadkach, do korekty należy również dołączyć załącznik z rysunkami zastępczymi. Ponadto adaptacja może wymagać wielokrotnych konsultacji osobistych.

Architekt zajmuje się wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzji o warunkach zabudowy) – określa, jakich zmian należy dokonać w projekcie, aby kształt budynku był dostosowany do wymogów tego rozporządzenia.

Adaptacja nie jest wymagana w sytuacji, gdy zamierzają Państwo złożyć gotowy projekt wraz z wnioskiem o zabudowę terenu, który nie wymaga projektu budowlanego, np. pod budowę wiaty garażowej lub budynku gospodarczego.

 
 


Liczba wyświetleń strony: 11