Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika kredytu hipotecznego


Cena do uzgodnienia

Przedmiotem ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna pośrednika kredytu hipotecznego za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 367