Pomoc w uzyskaniu dotacji oraz prowadzenie księgowości.


Cena do uzgodnienia

USŁUGI KSIĘGOWE
- Kompleksowa obsługa firm
- Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Przygotowywanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
- Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
- Rejestracja działalności gospodarczej
- Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
- Pomoc w redagowaniu podań i odwołań (pisma do urzędów, wnioski)
- Optymalizacja kosztów firmy
- Reprezentacja przed organami skarbowymi i ZUS
KADRY I PŁACE
- Rozliczanie ZUS właścicieli
- Naliczanie wynagrodzeń pracowników
- Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy
- Prowadzenie akt osobowych pracowników
- Sporządzanie deklaracji PIT
DOTACJE I BIZNES
- Sporządzanie biznesplanów oraz kompletnych wniosków wraz z załącznikami dla celów pozyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności
- Sporządzanie wniosków dla celów pozyskania środków na wyposażenie oraz doposażenie stanowisk pracy
- Sporządzanie wniosków o dotacje
- Sporządzanie analiz finansowych
- Przygotowywanie wniosków kredytowych

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 184