Wdrożenia systemów jakości i standardów, Wrocław


Cena do uzgodnienia

Trudno sobie to uzmysłowić, ale każda organizacja w dzisiejszych czasach postępuje wg jakiegoś systemu lub standardu. Nawet w pracy jednoosobowych działalności gospodarczych jest wypracowany konkretny sposób postępowania, który wypracowuje się metoda prób i błędów.

Z czasem okazuje się, że dobra praktyka przyjęta w organizacji i powielane schematy postępowania mogą nie wystarczyć. Powody mogą być różne: od sytuacji problemowych, w których uaktywniają się „wąskie gardła” dokumentacji i sposobu postępowania, przez wymagania narzucone przez Klienta, po chęć gruntownej zmiany i uregulowania pewnych kwestii. W takim momencie przychodzi na myśl chęć wdrożenia systemów i standardów, które będą dopasowane do wielkości organizacji, zniwelują powtarzające się wciąż trudności czy też pomogą w zdobyciu strategicznego Klienta.

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszej oferty wdrożenia, auditowania i nadzoru nad następującymi systemami:

- ISO 9001 – jest międzynarodowym standardem, powszechnie uznanym na całym świecie. Norma ta reguluje procesy tworzenia i nadzorowania produktu w firmie, przypisując nadrzędną rolę potrzebom i wymaganiom Klienta. Dzięki jej uniwersalnej strukturze istnieje możliwość zastosowania ISO 9001 w firmach o profilu produkcyjnym lub usługowym, niezależnie od wielkości i złożoności procesów w nich zachodzących.

W 2015 roku miała miejsce rewizja normy ISO 9001. Celem nadrzędnym wprowadzonych zmian było dostosowanie systemu jakości do współczesnych wymagań światowego biznesu poprzez szybsze reagowanie na pojawiające się zmiany w organizacji i jej otoczenia. Okres przejściowy dla firm posiadających system jakości ISO 9001:2008 trwa 3 lata.
Korzyści z wdrożenia ISO 9001

- efektywność w zarządzaniu - wygenerowanie procesów kluczowych i pomocniczych, tworzących wartość dla organizacji i przekładających się na zysk dla firmy oraz wyeliminowanie działań zbędnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa i Klienta,

- wiarygodność – działanie w oparciu o międzynarodowe standardy pomaga w zdobyciu i utrzymaniu kontrahentów; potencjalni partnerzy biznesowi szybciej decydują się na wyrób firmy z wdrożonym systemem jakości, gdyż w ich ocenie jest ona bardziej rzetelna,

- standaryzacja – produkt lub usługa zachowują swoją powtarzalność (eliminacja braków)

ISO 14001 jest międzynarodowym standardem zarządzania środowiskowego, powszechnie uznanym na całym świecie. Dostarcza on firmom elementy skutecznego zarządzania środowiskiem, dążąc do osiągnięcia celów ekonomicznych. Dzięki uniwersalnej strukturze istnieje możliwość zastosowania ISO 14001 w firmach o profilu produkcyjnym lub usługowym, niezależnie od wielkości i złożoności procesów w nich zachodzących.

W 2015 roku miała miejsce rewizja normy ISO 14001. Celem nadrzędnym wprowadzonych zmian było zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań prawnych, a także rozszerzenie kontekstu środowiskowego organizacji w połączeniu ze strategią biznesową. Okres przejściowy dla firm posiadających system jakości ISO 14001:2008 trwa 3 lata.
Korzyści z wdrożenia ISO 14001

- efektywność w zarządzaniu środowiskowym, sprecyzowanie czynników ryzyka,

- podniesienie świadomości środowiskowej pracowników,

- efektywniejsze wykorzystanie zasobów firmy, redukcja odpadów i zużycia energii,

- stworzenie wizerunku przedsiębiorstwa przyjaznego, a także dzięki spełnieniu wyspecjalizowanych wymagań, możliwość uczestniczenia w większej ilości przetargów,

- zwiększenie reputacji firmy w otoczeniu, przede wszystkim wśród organów administracji publicznej.

ISO 18001 jest polskim standardem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przeznaczony jest dla organizacji zainteresowanych stałym doskonaleniem stanu bezpieczeństwa i higieną pracy i może być stosowany przez każda organizację niezależnie od wielkości.
Korzyści z wdrożenia ISO 18001

- zmniejszenie ilości wypadków w pracy i ciężkiego uszkodzenia ciała poprzez realizowanie założonego celu,

- zapobieganie wypadkom,

- doskonalenie środowiska pracy, zwiększenie komfortu pracy,

- zmniejszenie strat wynikających z wypadków przy pracy, dzięki stale podnoszonej świadomości pracowników

Polska, Wrocław
 
 


Liczba wyświetleń strony: 152