Folia Budowlana- Folia Izolacyjna - Kompleksowe Zaopatrzenie (Cała Polska, Szczecin, Stargard, Kosza


Cena do uzgodnienia

... Folia ... dobra na wszystko
Folia Budowlana- Folia Izolacyjna - Kompleksowe Zaopatrzenie (Cała Polska, Szczecin, Stargard, Koszalin)

Folia budowlana przeznaczona do:

* warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg,
* warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki,
* warstwy poślizgowej w nawierzchni tarasów, ochrony izolacji wodochronnej np. z papy, folii, mas bitumicznych,
* osłon elewacji, stolarki okiennej oraz połaci dachowych w czasie robót wykończeniowych,
* izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach ścian i dachów,
* czasowych, przenośnych osłon stanowisk pracy, materiałów budowlanych itp.

Folie te mogą znaleźć też inne zastosowania wynikające z ich właściwości technicznych.
Folie należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym z aktualnymi normami i projektem budowlanym.

Folie budowlane 0,15; 0,20; 0,30; 0,50 produkowane są w szerokościach 4-12 m, ilość metrów bieżących 25 lub 33.


FOLIE BUDOWLANE oznakowane są znakiem CE.

Folie budowlane DIFOL i DIFOL Max.

Folie paroizolacyjne przeznaczone są do suchej zabudowy, jako warstwy regulacyjne przenikania pary wodnej przez ściany, podłogi i dachy. Są to wyroby budowlane oznakowane znakiem CE.

Folie budowlane ANTIVIL

ANTIVIL FD UVT jest trójwarstwowym, zbrojonym wyrobem paroprzepuszczalnym, przeznaczonym do stosowania w budownictwie jako warstwa paroprzepuszczalna w przekryciach dachowych i konstrukcjach ścian. Produkt ten umożliwia wydostawanie się pary wodnej z wnętrza
domu skutecznie chroniąc izolację termiczną oraz drewniany szkielet dachu przed wilgocią. Antivil jest bardzo lekki i łatwy do układania, wytrzymały ze względu na dodatkowe wzmocnienie siatką PP.

Dostępne gramatury: 90, 110, 140 g/m2

ANTIVIL FI UVT jest trójwarstwowym, zbrojonym wyrobem paroszczelnym, przeznaczonym do stosowania w konstrukcjach ścian, stropów i dachów do wykonania izolacji paroszczelnych, tj. warstw zabezpieczających termoizolację przed przenikaniem pary wodnej z wnętrza pomieszczenia.

ANTIVIL FI UVTAL - metalizowany jest wyrobem trójwarstwowym, który oprócz właściwości paroszczelnych wytwarza także dodatkowy efekt izolacyjny dzięki odbijaniu
energii cieplnej.
Kontakt:
Zaopatrujemy kompleksowo każdą inwestycje - Zapytaj o cenę - Nie znajdziesz taniej!
Mariusz: tel 728 725 125, e-mail: biuro@geotechpol.pl
Przemek: tel 728 725 126, e-mail: biuro@geotechpol.pl

www.geotechpol.plSpecjalizujemy się w projektowaniu i realizacji:

* oczek wodnych, stawów, kaskad, basenów
* składowisk odpadów komunalnych (budowa nowych obiektów i rekultywacja istniejących)
* uszczelnień w obrębie obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych
* uszczelniania budowli inżynierskich, w tym hydrotechnicznych
* drogi i obwodnice - geotechnika
* wały przeciwpowodziowe - hydrotechnika
* zbiorniki wodne - hydrotechnika
* uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych - hydrotechnika
* uszczelnianie zbiorników i zapór ziemnych
* uszczelnianie kanałów
* uszczelnianie torowisk drogowych i kolejowych w obszarach chronionych.
* uszczelnianie obiektów magazynowych substancji ropopochodnych i innych
* zbiorniki retencyjne, kanały irygacyjne
* stawy rybne i rolne
* zbiorniki i silosy na odpady/ ścieki rolnicze
* naprawa oczek wodnych wykonanych w technice PVC, EPDM (udzielamy gwarancji na materiał na okres 30 lat)

Ponadto zajmujemy się wykonywaniem montażu powłok izolacyjnych z zastosowaniem zgrzewanych geomembran PEHD i PVC, uszczelnieniem z mat bentonitowych, układaniem geowłóknin ochronnych, filtracyjnych i separacyjnych oraz geosiatek i geotkanin. Wykonywanie robót o tej działalności ma na celu ochronę gruntu i wód gruntowych przed przesiąkaniem różnych groźnych dla środowiska substancji w obiektach inżynieryjnych różnych branż.

Kontakt:
Zaopatrujemy kompleksowo każdą inwestycje - Zapytaj o cenę - Nie znajdziesz taniej!
Mariusz: tel 728 725 125, e-mail: biuro@geotechpol.pl
Przemek: tel 728 725 126, e-mail: biuro@geotechpol.pl

www.geotechpol.pl

Polska
www.geotechpol.pl
 
 


Liczba wyświetleń strony: 5189