Kierownik budowy, kierownik robót, koordynator (branża sanitarna), Lubaczów


- weryfikacja projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych, dokumentacji powykonawczej, itp.
- nadzorowanie jakości i terminowości wykonywanych robót, zgodności z przedmiotem umowy
- udział w odbiorach robót sanitarnych przeprowadzonych przez Inwestorów
- udział w prowadzeniu rozliczeń za wykonane roboty z Inwestorem oraz Podwykonawcami
- koordynacja prac sił własnych i podwykonawców
- weryfikacja kalkulacji kosztowych
- analiza dokumentacji technicznej
- rozliczanie kosztów realizowanych robót, sporządzanie zestawień zużytych materiałów, kontrola
wykonania budżetu oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań,
- nadzorowanie i współudział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
- współpraca z GW, Inwestorem i Podwykonawcami, koordynowanie robót branży sanitarnej z innymi branżami
- nadzór nad przestrzeganiem BHP
- doradztwo inżynierskie w zakresie robót branży sanitarnej
Zapraszam do kontaktu oraz do zapoznania się z pełną ofertą na stronie https://www.nazarko-company.pl/

Polska, Lubaczów
 
 


Liczba wyświetleń strony: 37