Kierownik robót sanitarnych, inspektor nadzoru, doradztwo!, Białystok


Cena do uzgodnienia

Podejmę współpracę z firmami lub prywatnymi Inwestorami.

Oferuję usługi kierownika robót sanitarnych, inspektora nadzoru branży sanitarnej, doradztwo budowlane i techniczne w zakresie:

- instalacji, sieci, przyłączy wod.-kan.,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji, sieci, przyłączy gazowych,
- instalacji wentylacyjnych,
- węzłów i sieci cieplnych, wymiennikowni,
- innych niewymienionych instalacji sanitarnych.

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Jestem członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY NA TERENIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Polska, Białystok
 
 


Liczba wyświetleń strony: 109