Opinie techniczne, konsultacje techniczne, Kraków


Cena do uzgodnienia

Opinie techniczne, konsultacje techniczne
• analiza dokumentacji technicznej
• wizja lokalna
• opracowanie opinii technicznej w oparciu o normy budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wiedzę i sztukę budowlaną

Polska, Kraków
 
 


Liczba wyświetleń strony: 3