Maszyny, Urządzenia i Linie Technologiczne w Powiecie Konińskim, 2017