Producenci Maszyn, Urządzeń i Linii Technologicznych, 2018