KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI, Poznań


Cena do uzgodnienia

Usługowe prowadzenie ksiąg to nasza codzienność .Zapewniamy profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych, a także szerokie doradztwo w zakresie rachunkowości.
Świadczone usługi obejmują:

• Prowadzenie ksiąg handlowych
• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowegoW ramach powyższego wykonujemy lub prowadzimy :

• Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
• Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia oraz rozliczamy amortyzację
• Miesięczne oraz kwartalne deklaracje podatkowe
• Sprawozdania do GUS
• Roczne i śródroczne sprawozdania finansowe
• Zestawienia dla zarządu
• I wiele innych czynności

Polska, Poznań
 
 


Liczba wyświetleń strony: 10