AUDYTOWANIE OBIEGU DOKUMENTÓW W FIRMACH, Poznań


Cena do uzgodnienia

Efektywnie działająca kontrola wewnętrzna obejmująca sprawny obieg dokumentów nie tylko zapewnia prawidłowe funkcjonowanie księgowości i sprawozdawczości finansowej, ale także istotnie ogranicza powstawanie zjawisk defraudacji i kradzieży w przedsiębiorstwach. Przejrzyste systemy kontroli wewnętrznej znacznie ułatwiają nadzór nad przedsiębiorstwem ze strony Zarządu, właścicieli i Rad Nadzorczych.


Wspieramy naszych klientów w doskonaleniu systemów kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.
W ramach usług z zakresu Kontroli Wewnętrznej i Obiegu Dokumentów proponujemy:
• Projektowanie systemów kontroli wewnętrznej
• Organizację systemów rachunkowości, obiegu dokumentów i Polityk Rachunkowości
• Przegląd i usprawnienie istniejących systemów kontroli wewnętrznej
• Pomoc w przygotowaniu i organizacji inwentaryzacji zapasów oraz inwentaryzacji środków trwałych.


Dla przedsiębiorstw rozwijających się proponujemy dostosowanie systemu kontroli wewnętrznej do nowych wymogów formalnych i zwiększonej skali działalności.


Dla nowo powstałych organizacji projektujemy kontrolę wewnętrzną od podstaw.

Polska, Poznań
 
 


Liczba wyświetleń strony: 8