Kadry i płace, Sosnowiec


Cena do uzgodnienia

W zakresie płac:

Obliczanie wynagrodzeń pracowniczych

Sporządzanie Listy płac

Naliczanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy

Sporządzanie bieżących deklaracji na potrzeby rozliczeń z ZUS i US

Sporządzanie zeznań rocznych na potrzeby podatku dochodowego dla pracowników
Pomoc w zakresie kadr przy:

Zawieraniu umów z pracownikami etatowymi i umów cywilno-prawnych

Kompletowaniu i zakładaniu akt pracowniczych

Monitorowaniu urlopów pracowniczych

Aneksowaniu i rozwiązywaniu umów z pracownikami

*Podana cena jest ceną brutto za jednego pracownika

Polska, Sosnowiec
 
 


Liczba wyświetleń strony: 14