Biznes plan/ studium wykonalności, Warszawa


Krajobraz przychodów i zysków każdej firmy kształtują odbiorcy, metody sprzedaży jak również oferta konkurencji, koszty utrzymania czy umiejętności współpracy. Niezależnie od metod działania i branży, na wszystkich mają wpływ czynniki zewnętrzne jak np. zmiany społeczne, działania geopolityczne, czy też różnego rodzaju kwestie publiczne, takie jak zdrowie, ochrona środowiska, edukacja i inn. Nie wszystkim możemy się przeciwstawić, ale wczesne reagowanie może nie tylko zminimalizować, ale wręcz zapobiec spadkom przychodów, rentowności czy pozycji firmy. Nowe potrzeby, nisze, klienci prowadzą do dywersyfikacji lub całkowitej zmiany, albo stworzenia nowej odnogi zarówno wieloletnich przedsiębiorstw jak i nowych firm.  
  
Jeśli chcesz: 
- założyć firmę, 
- zyskać finansowanie lub dodatkowe środki dla inwestycji, 
- zmienić branżę, 
- zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa,  
- zmniejszyć koszty, 
- szukasz metod wzmocnienia pozycji swojej firmy na rynku... 
  
Wykorzystaj nasze 20-sto letnie doświadczenie w rozwoju firm, których sukces mierzony jest skalą sprzedaży usług i produktów, wydajności zasobów i trwałości przychodów. 
  
Oferujemy: 
- przygotowanie biznes planu/studium wykonalności (finansowanie bankowe lub dotacje); 
- opracowanie i wybór najefektywniejszego modelu biznesowego dla firmy; 
- doradztwo w tworzeniu struktury przedsiębiorstwa; 
- przygotowanie i/lub weryfikację oraz wdrożenie najskuteczniejszej metody zarządzania projektami i/lub zespołami; 
- wykonanie analizy opłacalności przedsięwzięć, kosztorysów, badanie rentowności; 
- szkolenia z zakresu: modeli biznesowych, zarządzania, budowania współpracy i kultury firmy. 
 
Jak pracujemy: 
1. Kontakt i uzgodnienie zlecenia, 
2. Wstępne badanie potrzeb, uzgodnienie założeń zlecenia, weryfikacja zasobów Klienta (w tym wymagań banku/ inwestora i inn.), 
3. Podpisanie umowy z Klientem oraz wpłata przez Klienta zaliczki na realizację zlecenia, 
4. Wykonanie zlecenia zgodnie z ustalonym zakresem umowy, 
5. Weryfikacja zgodności wykonanego zlecenia przez Klienta 
6. Nanoszenie ewentualnych korekt, 
7. Rozliczenie finansowe z Klientem. 
 
Czas realizacji – maksymalnie 14 dni 

Cena, w zależności od zakresu i złożoności zlecenia – od 2 500,00 do 23 000,00 złotych netto. 

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 46