Księgi rachunkowe, Poznań - Oferta nr137356 - Oferteo.pl
 

Księgi rachunkowe


Cena do uzgodnienia

Naszym zadaniem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatkowych oraz raportów zarządczych opartych na informacjach pochodzących z zapisów księgowych. W ramach usługi oferujemy:
- opracowanie zakładowego planu kont,
- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
- rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
- prowadzenie rejestrów w zakresie podatku od towarów i
usług VAT,
- sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem
amortyzacji,
- sporządzanie bilansów oraz rachunków zysków i strat,
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników.

Szczegółowy zakres naszych obowiązków ustalany jest indywidualnie z każdym klientem.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 55