Ubezpieczenie grupowe dla pracowników, Warszawa


Cena do uzgodnienia

OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA PRACOWNIKÓW

* Elastyczne ubezpieczenie
* Wypłata w razie poważnego zachorowania
* Pomoc finansowa w razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego
* Druga opinia lekarska światowej klasy specjalistów
* Pieniądze, które pomogą w walce z nowotworem
* Wypłata świadczenia za leczenie operacyjne, zabiegowe lub zachowawcze
* Świadczenie lekowe
* Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
* Ochrona dla dziecka
* Dodatkowe fundusze, gdy powiększy się rodzina
* Wsparcie finansowe, gdy noworodek będzie wymagał wzmożonej opieki lekarskiej albo urodzi się ze schorzeniem wymagającym rehabilitacji
* Świadczenie Assistance w razie nagłego zachorowania lub uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 61