Wycena nieruchomości, Szczecin


Cena do uzgodnienia

- nieruchomości lokalowe: lokale mieszkalne i użytkowe;
- nieruchomości gruntowe niezabudowane: działki inwestycyjne, rekreacyjne, grunty rolne i leśne
- nieruchomości gruntowe w trakcie zabudowy;
- nieruchomości gruntowe zabudowane: budynkami mieszkalnymi, biurowymi, usługowo – handlowymi, przemysłowymi, gospodarczymi;
- nieruchomości nietypowe: dwory, pałace, ośrodki wypoczynkowo – wczasowe;
- nieruchomości budynkowe (budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności);
- części składowe nieruchomości;

Polska, Szczecin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 3