Doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych


Cena do uzgodnienia

Kancelaria świadczy usługi w dziedzinie prawa cywilnego, w tym m.in. w zakresie spraw:
- spadkowych,
- rodzinnych,
- dot. zawieranych oraz realizowanych umów,
- dot. nieruchomości oraz sporów sąsiedzkich,
- dot. prawa rzeczowego,
- konsumenckich,
- dot. dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynień za krzywdę spowodowaną wypadkami: komunikacyjnymi, w pracy, czy błędów medycznych i kosmetycznych.

Jedną ze specjalizacji kancelarii jest pomoc osobom, które wpadły w spiralę zadłużenia. Pomagamy wyjść z długów, negocjujemy warunki spłaty, a także występujemy w sporach sądowych z wierzycielami.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 235