Sprawy pracownicze, Poznań


Cena do uzgodnienia

Kancelaria wspiera klientów w pełnym zakresie spraw pracowniczych, w szczególności w:

tworzeniu i zmianach wewnętrznych dokumentów firmy dotyczących zatrudnienia (regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminy organizacyjne, itp.)
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, w tym przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych
prawnych aspektach procesów rekrutacyjnych (w tym dotyczących ochrony danych osobowych i ochrony przed ryzykiem dyskryminacji)
relacjach pracodawcy z organizacjami związkowymi
sprawach dotyczących ochrony prywatności oraz innych dóbr osobistych pracownika (RODO, monitoring, wizerunek pracownika, nierówne traktowania, dyskryminacja, molestowanie, mobbing)
przejściach zakładu pracy na nowego pracodawcę
kwestiach zakazu konkurencji podczas i po ustaniu stosunku pracy
sprawach odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników
prowadzeniu sądowych sporów pracowniczych

Polska, Poznań
 
 


Liczba wyświetleń strony: 94