Prawa własności intelektualnej, Poznań


Cena do uzgodnienia

W ramach wsparcia klienta w obszarze praw własności intelektualnej Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

ochrony majątkowych i niemajątkowych praw autorskich, w tym w obszarze IT
transakcji przeniesienia autorskich praw majątkowych
umów licencyjnych
kształtowania relacji prawnoautorskich w ramach stosunku pracy
ochrony dóbr osobistych, w szczególności w sprawach dotyczących naruszeń tych dóbr poprzez publikacje medialne
postępowań przed Urzędem Patentowym, w szczególności w sprawach patentowych, rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków – przy współpracy z kancelariami rzeczników patentowych w Warszawie

Polska, Poznań
 
 


Liczba wyświetleń strony: 102