Prawo karne, Środa Śląska


Cena do uzgodnienia

Dla naszych Klientów tworzymy skuteczne taktyki obrończe, a także zapewniam pomoc osobom, które zostały pokrzywdzone w wyniku konkretnego przestępstwa.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in. :

reprezentowanie podejrzanego/ pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
składanie wniosków o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych,
obrona oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach,
obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym w tym udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. dozór elektroniczny),
reprezentację w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego,
reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach sadowych we wszystkich instancjach,
dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu niesłusznego skazania lub aresztowania.

Polska, Środa Śląska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 130