Prawo Cywilne, Środa Śląska


Cena do uzgodnienia

Doradzamy w sprawach dotyczących ochrony własności, zasiedzenia jak również w sprawach odszkodowawczych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują reprezentację osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów przed sądami powszechnymi w zakresie spraw cywilnych obejmujących m. in.:
roszczenia z umów cywilnoprawnych w tym spraw o zapłatę
roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
ochronę dóbr osobistych, w tym dochodzenie roszczeń związanych z ich naruszeniem,
sprawy związane z umowami o roboty budowlane, umowami zlecenia, umowami o dzieło, umowami ubezpieczenia, umowami użyczenia i innymi kontraktami,
opróżnienie lokalu użytkowego i mieszkalnego (eksmisja),
ochronę własności i naruszenie posiadania,
zniesienie współwłasności nieruchomości,
zasiedzenie,
ustanowienie służebności gruntowych i osobistych,
rozgraniczenie gruntów,
ustalanie i sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie postępowań wieczysto-księgowych,
hipoteki, powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Polska, Środa Śląska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 98