Reprezentacja podatnika


Reprezentowanie podatnika, płatnika i inkasenta w postępowaniu podatkowym i sądowo-administracyjnym, kontroli podatkowej i celno-skarbowej, czynnościach sprawdzających i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie obowiązków podatkowych i celnych (w tym sporządzanie skarg kasacyjnych do NSA).

 
 


Liczba wyświetleń strony: 17