Mediacja, Bydgoszcz


Cena do uzgodnienia

Mediacja to oszczędność czasu i pieniędzy, to bezstronność neutralność i poufność.
Każdy spór może być rozwiązywany na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby, która wspiera przebieg negocjacji.
Ma ona m.in. łagodzić powstające napięcia i pomóc w dojściu do porozumienia. Na takie rozwiązanie decydują się często członkowie rodziny, sąsiedzi, małżonkowie przed rozwodem, osoby będące w sporze dotyczącym spadku lub podziału majątku.
Rozmowy mogą być prowadzone zarówno przed wniesieniem sprawy do sądu, jak również na podstawie postanowienia sądowego, już po wszczęciu postępowania. Aby rozmowy w ogóle mogły zostać rozpoczęte konieczna jest zgoda obu stron.
Taki sposób rozwiązywania sporów może przynieść wiele korzyści, na czele z szybkim i stosunkowo tanim rozstrzygnięciem konfliktu u w formie polubownego porozumienia.
Mediacje rodzinne nieraz pozwalają unikną sądzenia się z krewnymi.

Polska, Bydgoszcz
 
 


Liczba wyświetleń strony: 122