Alimenty, powiedzenie władzy rodzicielskiej, kontakty, Bydgoszcz


Cena do uzgodnienia

Pomagam w uzyskaniu jak najkorzystniejszych alimentów, gdy sprawa jest skomplikowana, gdy
druga strona nie chce płacić alimentów, gdy sprawa alimentacyjna dotyczy małżonków po rozwodzie lub separacji, gdy powodem są rodzice starający się o alimenty od dzieci.

Zapewniam fachową pomoc prawną w sprawach o powierzenie władzy rodzicielskiej,o ograniczenie, sprawowania opieki nad dzieckiem,o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o przywrócenie sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jako adwokat od lat pomagam rodzicom i innym uprawnionym do kontaktu z dzieckiem stronom, ustalić formy kontaktu. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem to zarówno prawo, jak i obowiązek rodziców. Często strony będące ze sobą w konflikcie nie potrafią ustalić polubownie kontaktów z dzieckiem. Częstym problemem jest ustalenie, z kim dziecko spędzi święta lub wakacje. Często w przypadku konfliktu małżonków, jedna ze stron wykorzystuje dziecko, by odegrać się na współmałżonku. Ciągle w polskim społeczeństwie panuje przekonanie, że miejsce dziecka jest przy matce. Ojcowie są ofiarami dyskryminacji i stereotypów.
Reprezentuję skutecznie prawa matki, ojca jak i dziadków.

Polska, Bydgoszcz
 
 


Liczba wyświetleń strony: 63