Prawo pracy - prowadzenie sprawy sądowej, Warszawa - Oferta nr188174 - Oferteo.pl
 

Prawo pracy - prowadzenie sprawy sądowej, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Michał Matuszak jest adwokatem i doktorem nauk prawnych. Tytuł doktora uzyskał na podstawie pracy doktorskiej - Umowa o pracę sportową, która została przygotowana w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem kilkunastu artykułów z zakresu prawa pracy oraz wielokrotnym prelegentem na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach z zakresu prawa pracy. Od wielu lat reprezentuje klientów w sporach z zakresu prawa pracy oraz doradza działom HR polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Kancelaria w zakresie prawa pracy doradza zarówno osobom fizycznym, jak również polskim i międzynarodowym osobom prawnym.
Świadczymy kompleksowe usługi prawne we wszystkich aspektach związanych z przebiegiem zatrudnienia. Doradzamy zarówno w zakresie indywidualnego prawa pracy, jak również zbiorowego prawa pracy.

Partner zarządzający – adwokat Michał Matuszak jest doktorem nauk prawnych z zakresu prawa pracy, autorem licznych artykułów naukowych z zakresu prawa pracy oraz prelegentem kilkunastu ogólnopolskich konferencji naukowych. Razem ze współpracującymi prawnikami skutecznie reprezentuje swoich klientów w procesach sądowych oraz doradza w skomplikowanych stanach faktycznych.

ZAKRES NASZYCH USŁUG PRAWNYCH OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
reprezentowanie klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych;
udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych;
przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem zatrudnienia;
doradztwo prawne dotyczące rozwiązywania stosunków pracy;
dokonywanie zwolnień pracowników wysokiego szczebla oraz pracowników chronionych;
doradztwo w zakresie zatrudniania sportowców, trenerów oraz działaczy sportowych;
reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu i stosunkach cywilnoprawnych, w sprawach dotyczących wypadków przy pracy oraz w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy;
prowadzenie wewnętrznych postępowań antymobbingowych, audytów z zakresu prawa pracy oraz due diligence;
tworzenie dokumentów wewnętrznych dotyczących zatrudnienia, w tym polityki wewnętrznej, systemów wynagradzania oraz premiowania oraz polityk dotyczących monitoringu;
doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu;
bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy oraz HR;
przygotowywanie kompleksowych opinii prawnych, dotyczących często bezprecedensowych stanów faktycznych;
doradztwo na rzecz pracodawców w związku z przejściem zakładu pracy, outsourcingiem pracowników, zwolnieniami grupowymi oraz indywidualnymi;
redagowanie zakładowych i ponadzakładowych źródeł prawa pracy, w tym układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, kodeksów etycznych, polityk antydyskryminacyjnych;
sporządzanie wszelkich umów występujących w stosunkach pracy;
wspieranie we współdziałaniu związków zawodowych z pracodawcą;
doradztwo w zakresie sporów zbiorowych;
przeprowadzenie procedur legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich, reprezentowanie klientów w postępowaniach o wydalenie z kraju;
przeprowadzenie wewnętrznych procedur wyjaśniających czy w zakładzie pracy istniał mobbing, dyskryminacja oraz inne niepożądane zachowania;
prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym mobbingu, molestowania oraz naruszenia dóbr osobistych pracowników.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 11