Prawo cywilne - prowadzenie sprawy sądowej, Warszawa - Oferta nr188178 - Oferteo.pl
 

Prawo cywilne - prowadzenie sprawy sądowej, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych zarówno na rzecz osób fizycznych, jak również na rzecz osób prawnych oraz podmiotów publicznych. Każdą powierzoną sprawę traktujemy indywidualnie dopasowując do niej odpowiednią strategie procesową. Zajmujemy się reprezentacją przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed sądami administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym, przed sądami arbitrażowymi oraz polubownymi, w postępowaniach egzekucyjnych, w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w innych postępowaniach przewidzianych prawem.

Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy związane z szerokorozumianym prawem cywilnym, Zakres naszych usług prawnych obejmuje w szczególności doradztwo oraz reprezentacje w sprawach dotyczących:

zawieranych umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów najmu, umów sprzedaży, umów o roboty budowlane, umów dzierżawy, umów pożyczki, umów przewozu, umów ubezpieczenia, umów darowizny, umów renty i dożywocia, umów deweloperskich;
dochodzonych wierzytelności, w tym związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy;
prawa rodzinnego, w tym rozwodów, separacji, ograniczania władzy rodzicielskiej, ustalania kontaktów z dziećmi, spraw dotyczących podziału majątku wspólnego, postępowań toczących się na podstawie konwencji haskiej;
prawa spadkowego, w tym stwierdzenia nabycia spadków, dziedziczenia na podstawie testamentu, działu spadku, zachowków, wydziedziczenia, uznania za niegodnego dziedziczenia, uchylenia się od skutków prawnych złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku;
dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynień za szkody powstałe w wyniku wypadku drogowego, błędu lekarskiego, nadużycia uprawnień, naruszenia dóbr osobistych;
prawa zobowiązań, w tym czynów niedozwolonych;
ochrony własnej, zasiedzenia nieruchomości, eksmisji, użytkowania wieczystego, ustanowienia służebności, spraw o podział majątku.
Kancelaria sporządza wszelkie dokumenty i pisma procesowe, w tym pozwy, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, wnioski o zabezpieczenie, skargi na czynności komornika, projektów ugód, sprzeciwów od wyroku zaocznego, wniosków o przywrócenie terminów do dokonania czynności, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej.

Kancelaria reprezentuje klientów we wszystkich postępowaniach przedsądowych i sądowych przed sądami wszystkich instancji z zakresu prawa rodzinnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 10