Stała obsługa prawna przedsiębiorców


Prowadzimy szkolenia z zakresu zabezpieczania transakcji handlowych oraz gromadzenia dokumentacji na potrzeby przyszłych postępowań sądowych. Ponadto zapewniamy usługi związane z:

-windykacją należności;
-zakładaniem spółek (w tym m.in. przygotowujemy umowy oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniu rejestrowym);
przygotowaniem, wprowadzaniem zmian oraz opiniowaniem umów cywilnoprawnych (w tym umów o dzieło i o roboty budowlane, sprzedaży i dostawy, najmu, leasingu, zlecenia, przewozu i spedycji, agencyjnej), a także udziałem w negocjacjach wszelkich umów zawieranych przez Przedsiębiorców;
-zmianą umów spółek prawa handlowego;
-opracowywaniem i przeprowadzeniem procedury zbycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych;
przeprowadzeniem procedury zmiany adresu siedziby i oddziałów spółek czy przedmiotu ich działalności, itd.;
-powoływaniem i odwoływaniem prokurentów, pełnomocników oraz członków organów spółek;
-wyłączeniem wspólnika ze spółki prawa handlowego;
- opracowywaniem regulaminów sklepów internetowych;
- sporządzeniem dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, aneksy do umów, wypowiedzenia, regulaminy pracy i wynagradzania);
- sporządzaniem opinii prawnych;
- reprezentowaniem Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 556