Reprezentacja w sprawach cywilnych w postępowaniach sądowych oraz na etapie przedsądowym, Lublin


Cena do uzgodnienia

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i medycznym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych sektora ochrony zdrowia.

Polska, Lublin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 91