Prawo administracyjne, Lubliniec


Cena do uzgodnienia

Sporządzanie:
- odwołań od decyzji administracyjnych;
- wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej;
- wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego;
- zażaleń na postanowienia administracyjne;
- wniosków lub skarg kierowanych do organów administracji publicznej;
- skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje administracyjne, postanowienia i uchwały organów samorządu terytorialnego;
- skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Polska, Lubliniec
 
 


Liczba wyświetleń strony: 9