Rachunkowość i księgowość, Warszawa - Oferta nr186825 - Oferteo.pl
 

Rachunkowość i księgowość, Warszawa


Cena brutto: 700.00 PLN
do uzgodnienia

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP, wyposażenia oraz rozliczanie amortyzacji,
Prowadzenie rejestrów VAT, ustalanie zobowiązania podatkowego w VAT, sporządzanie oraz składanie do US deklaracji VAT,
Rozliczanie podatku dochodowego CIT, sporządzanie oraz składanie do US deklaracji CIT,
Rozliczanie pozostałych podatków i opłat związanych z prowadzoną działalnością (min. PCC, PFRON), sporządzanie oraz składanie odpowiednich deklaracji,
Opracowanie oraz dokonywanie okresowych aktualizacji Zakładowego Planu Kont,
Wystawianie faktur wewnętrznych oraz innych dokumentów wewnętrznych,
Księgowanie dokumentów (dekretowanie, wprowadzanie do systemu księgowego),
Kontrola formalna i rachunkowa otrzymywanych dokumentów (informowanie o ewentualnych błędach),
Sporządzanie obowiązujących sprawozdań do GUS i NBP,
Przygotowanie miesięcznych wyników spółki wg. ustalonego wzoru i szczegółowości,
Zamknięcie ksiąg oraz sporządzenie sprawozdania finansowego spółki za dany rok obrotowy,
Współpraca z Audytorami;
Udzielanie wyjaśnień co do stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie aspektów związanych z prowadzonymi księgami rachunkowymi,
Reprezentowanie Spółki w kontaktach z US w zakresie podatku dochodowego, PCC oraz VAT.
SZEROKO POJĘTE DORADZTWO KSIĘGOWE
SILNE DORADZTWO PODATKOWE – prowadzone przez doświadczonych Doradców Podatkowych

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 5