Ubezpieczenia OC działalności firmy, Szczecin


Cena do uzgodnienia

1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z włączeniem m.in.:
odpowiedzialności za produkt i wykonanie usługi
szkód w środowisku
2. Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu:
własnego
osoby trzeciej
motoryzacyjnego
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów, projektantów i osób wykonujących zawody techniczne
4. Ubezpieczenie badań klinicznych
5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej: kancelarii adwokackich i radcowskich, doradców podatkowych, biur księgowych, syndyków, nadzorców sądowych i zarządców, księgowych, dyrektorów finansowych, właścicieli firm,biur usług płatniczych, funkcjonariuszy publicznych,zarządców nieruchomości,biegłych sądowych, ekspertów i rzeczoznawców,umowy grupowe dla pracowników (odpowiedzialność pracownicza)
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób pełniących funkcję biegłych sądowych, ekspertów i rzeczoznawców

Polska, Szczecin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 179